Skip to content

Warunki zatrudnienia pracownika, jak to wygląda z punktu przepisów prawnych?

Spis treści

Informacja o warunkach zatrudnienia stanowi, że zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikowi na piśmie ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę lub nie później niż w ciągu 1 miesiąca w sytuacjach, gdy warunki lub uprawnienia pracownicze ulegają zmianie w czasie trwania umowy o pracę.

Informacja udzielona pracownikowi przez pracodawcę powinna zawierać:

-wykaz obowiązków wykonywanych przez pracownika;

-liczbę godzin pracy;

-miejsce wykonywania pracy;

-czas trwania dni/godzin pracy;

-data rozpoczęcia wypłaty;

-stawka wynagrodzenia (zgodnie z układem zbiorowym lub umową).

Obowiązek informacyjny to zespół wymagań, które pracodawcy muszą spełnić, aby zapewnić pracownikom znajomość wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania ich obowiązków. Obowiązek informacyjny występuje również w przypadku nawiązania stosunku pracy na innej podstawie niż umowa o pracę (art. 29 § 5 P.C.).

Podstawowe informacje o nawiązanym stosunku pracy reguluje umowa o pracę, która określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Uzupełnieniem tych kwestii są informacje przekazywane pracownikowi, które powinny zawierać:

-jaka jest dobowa i tygodniowa norma czasu pracy obowiązująca pracownika;

-jaka jest częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę;

-jaki jest wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;

-długość okresu wypowiedzenia umowy przez pracownika.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawcy muszą informować pracowników o warunkach ich zatrudnienia. Dotyczy to m.in. liczby godzin pracy w tygodniu oraz sposobu wynagradzania (np. stawka godzinowa lub pensja). Pracodawca powinien również poinformować pracownika, czy ma jakieś obowiązki, które wpływają na to, ile czasu może wziąć na urlop lub zwolnienie lekarskie.

Pracodawca powinien przekazać te informacje indywidualnie każdemu pracownikowi i wziąć pod uwagę jego specyficzną sytuację. Na przykład, jeśli pracownik ma staż pracy – co oznacza, że pracuje w firmie od dłuższego czasu – staż ten może dać mu więcej dni urlopowych niż osobie, która jest nowa w firmie. Ilość urlopu będzie się różnić w zależności od tego, czy pracownik był zatrudniony w ciągu roku, czy nie. Jeśli pracownik jest odpowiedzialny za zarządzanie pieniędzmi lub majątkiem firmy, to może mieć prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia przed odejściem lub zwolnieniem z pracy.

Gdy któryś z tych warunków ulegnie zmianie dla danego pracownika (jak w powyższych przykładach), wówczas pracodawca musi poinformować o tych zmianach jak najszybciej i nie później niż w ciągu 1 miesiąca od zaistnienia tych zmian.

 

3 komentarze

 1. Kajetan
  4 lipca 2022 @ 13:03

  Są przepisy, które dają mi prawo do takich warunków zatrudnienia.

  Polskie prawo pracy bardzo chroni pracowników i jest to coś, z czego jestem dumna.

 2. Julia
  4 lipca 2022 @ 13:04

  Polskie prawo pracy dba o pracownika. Zapewnia szereg świadczeń, od ubezpieczenia zdrowotnego po możliwość szkoleń, a nawet oferuje odszkodowanie w razie wypadku przy pracy lub choroby.

 3. Bronek
  4 lipca 2022 @ 13:05

  Polskie prawo pracy jest po to, aby chronić pracownika. Faktem jest, że w Polsce pracownicy mają prawo do 12-godzinnego dnia pracy z przerwą co najmniej 30 minutową w godzinach pracy. Oznacza to również, że każdy pracownik ma prawo do otrzymania rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w weekendy i święta, która może być zrekompensowana poprzez udzielenie czasu wolnego lub wypłacenie dodatkowych pieniędzy.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Kajetan
  4 lipca 2022 @ 13:03

  Są przepisy, które dają mi prawo do takich warunków zatrudnienia.

  Polskie prawo pracy bardzo chroni pracowników i jest to coś, z czego jestem dumna.

 2. Julia
  4 lipca 2022 @ 13:04

  Polskie prawo pracy dba o pracownika. Zapewnia szereg świadczeń, od ubezpieczenia zdrowotnego po możliwość szkoleń, a nawet oferuje odszkodowanie w razie wypadku przy pracy lub choroby.

 3. Bronek
  4 lipca 2022 @ 13:05

  Polskie prawo pracy jest po to, aby chronić pracownika. Faktem jest, że w Polsce pracownicy mają prawo do 12-godzinnego dnia pracy z przerwą co najmniej 30 minutową w godzinach pracy. Oznacza to również, że każdy pracownik ma prawo do otrzymania rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w weekendy i święta, która może być zrekompensowana poprzez udzielenie czasu wolnego lub wypłacenie dodatkowych pieniędzy.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy