Skip to content

Przetarg na przebudowę ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie

Spis treści

Charakterystyka ulicy Grunwaldzkiej i zakres inwestycji

Ulica Grunwaldzka w Rzeszowie jest jednym z głównych deptaków miasta, a jej przebudowa ma na celu poprawę estetyki i warunków technicznych. Projekt zakłada wymianę nawierzchni (zamiast rzeszowskiej kostki brukowej ułożona zostanie kostka z granitu), posadzenie drzew oraz modernizację infrastruktury podziemnej.

Przebieg ulicy i jej historyczne elementy

Ulica Grunwaldzka rozciąga się na odcinku o długości 240 metrów, zaczynając od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego i kończąc na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. Na tym obszarze znajdują się również plac przy skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską oraz plac przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Profesjonalne ułożenie kostki brukowej Rzeszów to obecna nawierzchnia, która odróżnia podany odcinek od innych przestrzeni miejskich. Na przestrzeni lat na ulicy znajdował się pomnik Grunwaldzki, zdrój uliczny oraz inne historyczne elementy.

Opóźnienia i uzgodnienia z konserwatorem zabytków

Przetarg na przebudowę ul. Grunwaldzkiej spotkał się z opóźnieniami i unieważnieniem w związku z jedyną złożoną ofertą, której cena była znacznie wyższa od oczekiwań. Pomimo tego, władze miasta nie rezygnują z inwestycji. Konieczne są jednak uzgodnienia z konserwatorem zabytków, ponieważ ulica ma pewne historyczne elementy wymagające zachowania lub renowacji. Każde ułożenie kostki brukowej Rzeszów, a także inne zmiany mogą naruszać historyczny charakter tego miejsca.

Planowany odcinek przebudowy i rodzaj nawierzchni

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej obejmować będzie odcinek o długości 240 metrów, zaczynając od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego i kończąc na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. Głównym elementem modernizacji będzie wymiana nawierzchni na granitową kostkę i płyty, podobnie jak na innych ulicach w centrum miasta.

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni i wybór materiałów

Wykonanie nawierzchni ul. Grunwaldzkiej będzie dotyczyć zmiany nawierzchni. Poprzednio ułożona kostka brukowa z Rzeszowa zostanie wymieniona na kostkę granitową i płyty. Materiały te zostały wybrane zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz estetycznymi wymaganiami. Celem jest stworzenie trwałej i estetycznej nawierzchni, odpowiadającej charakterowi i historii tego miejsca.

Koszt inwestycji i liczba oferentów w przetargu

W ramach przetargu na przebudowę ul. Grunwaldzkiej zgłosiła się tylko jedna firma — Strabag z Pruszkowa. Niestety, złożona oferta przekroczyła dostępne środki budżetowe, co skutkowało unieważnieniem przetargu. Władze miasta nie rezygnują jednak z inwestycji i planują ogłosić kolejny przetarg w niedługim czasie.

Oferta wykonawcy i analiza kryteriów wyboru

Jedyna oferta złożona przez firmę Strabag przewyższała dostępne środki budżetowe na przebudowę ul. Grunwaldzkiej. Z tego powodu przetarg został unieważniony. Miasto analizuje możliwość znalezienia dodatkowych środków finansowych lub obniżenia kosztów innej inwestycji, aby zrealizować przebudowę. Władze miasta liczą również na większą liczbę ofert w kolejnym przetargu.

Poprawki estetyczne i dodatkowe elementy na deptaku

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej ma nie tylko poprawić estetykę, ale również wprowadzić dodatkowe elementy. Projekt zakłada posadzenie ponad 50 drzew, w tym grabów wąskokolumnowych i klonów. Na deptaku zostaną również ustawione ławki, a istniejące oświetlenie zostanie wymienione. Ponadto planowana jest renowacja zdroju ulicznego oraz montaż stojaków.

Architektura, zielenie i brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej ma przynieść poprawę zarówno pod względem architektonicznym, jak i zieleni. Nowa nawierzchnia, drzewa i elementy małej architektury mają nadać ulicy estetyczny i przyjazny charakter. Warto zaznaczyć, że na skrzyżowaniach nie planuje się instalacji sygnalizacji świetlnej, co ma zachować spójność z historycznym charakterem tej części miasta.

Przebudowa infrastruktury podziemnej i remont placu przed Uniwersytetem Rzeszowskim

W ramach przebudowy ul. Grunwaldzkiej planowane jest również zmodernizowanie infrastruktury podziemnej, takiej jak sieci kablowe i wodno-kanalizacyjne. Ponadto przewiduje się remont placu przy skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską oraz placu przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego, aby stworzyć atrakcyjne przestrzenie publiczne.

Planowany czas realizacji i zmiany w dojściach do budynku

Szacowany czas realizacji przebudowy ul. Grunwaldzkiej nie został jeszcze podany. Po zakończeniu inwestycji spodziewane są zmiany w dojściach do budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego, które mają zapewnić łatwiejszy dostęp i wygodę dla studentów i pracowników uczelni.

Dodaj komentarz