Skip to content

 MPK SA w Krakowie dementuje fałszywe informacje

Spis treści

W czwartek, 23 czerwca, z inicjatywy Zarządu MPK SA w Krakowie odbyło się spotkanie z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa Michałem Drewnickim. Spotkanie odbyło się w związku z opublikowaniem kolejnej interpelacji dotyczącej warunków pracy w MPK SA w Krakowie, przygotowanej przez Pana Michała Drewnickiego.

Podczas spotkania poruszono kwestię nieprawdziwych informacji przekazywanych opinii publicznej (w tym Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Krakowa), zawierających elementy manipulacji i pomówień pod pozorem troski o pracowników i pasażerów.

W wyniku tego spotkania ustalono, że obie strony będą kontynuować współpracę mającą na celu poprawę warunków pracy w MPK SA w Krakowie oraz zapewnienie pracownikom sprawiedliwego traktowania i właściwego informowania o wszelkich zmianach ich dotyczących.

MPK S.A. w Krakowie zobowiązane jest do przestrzegania przepisów dotyczących przewozu osób, a w szczególności ustawy o czasie pracy kierowców. Krakowski przewoźnik był wielokrotnie kontrolowany przez uprawnione instytucje, takie jak Inspekcja Transportu Drogowego czy Państwowa Inspekcja Pracy porady prawne.

Takie postępowanie sądowe musiałoby się odbyć z udziałem pracodawcy. W związku z tym, że nie było udziału w takim postępowaniu sądowym, nie jest prawdą, że którykolwiek z pracowników Spółki, w tym kierownik zajezdni, został uznany za winnego mobbingu.

Jednocześnie do wiadomości podaje sie, że kierownictwo Spółki podjęło działania zmierzające do zwiększenia liczby prowadzących, aby uniknąć sytuacji, w której kursy nie zostaną zrealizowane. Zdaje się również sprawę z obecnych oczekiwań płacowych pracowników, które wynikają przede wszystkim z drastycznie rosnących stóp procentowych i kilkuprocentowej inflacji. Ponadto zmienił się system podatkowy w Polsce, co dodatkowo obciążyło finansowo osoby świadczące usługi prowadzenia pojazdów dla MPK S.A. w Krakowie.

To właśnie wysokość wynagrodzenia jest obecnie kluczowa na rynku pracy, jeśli chodzi o przyciągnięcie nowych pracowników i zatrzymanie tych, którzy już podjęli pracę w MPK S.A. w Krakowie. Już od dłuższego czasu krakowski przewoźnik w 100% finansuje kursy i wszelkie niezbędne szkolenia kandydatów do pracy, a w ostatnim czasie systematycznie wzrasta również wynagrodzenie trenerów (wzrost o 20%).

Oprócz działań mających na celu poprawę naszej oferty poprzez wzrost wynagrodzeń i świadczeń dla pracujących u kierowców i nadal wspierać ich programami rozwoju zawodowego oraz spotkaniami towarzyskimi organizowanymi przez MPK S.A.

3 komentarze

 1. Lech
  24 czerwca 2022 @ 16:41

  Dobrze, że jest prawo, które usuwa te nieprawdziwe informacje. Dobrze, że istnieje inspekcja pracy, która stoi na straży praworządności. Lubię takie czasy.

 2. Kajetan
  24 czerwca 2022 @ 16:41

  Jednak nie wystarczy mieć tylko prawo na papierze. Potrzebujemy egzekwowania tych przepisów i musimy się upewnić, że pracownicy znają swoje prawa i wiedzą, jak z nich korzystać.

 3. Jan
  24 czerwca 2022 @ 16:42

  Super, że została przyjęta ustawa, która usuwa te nieprawdziwe informacje. Doceniam wysiłki inspektoratu pracy na rzecz przestrzegania zasad państwa prawa.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Lech
  24 czerwca 2022 @ 16:41

  Dobrze, że jest prawo, które usuwa te nieprawdziwe informacje. Dobrze, że istnieje inspekcja pracy, która stoi na straży praworządności. Lubię takie czasy.

 2. Kajetan
  24 czerwca 2022 @ 16:41

  Jednak nie wystarczy mieć tylko prawo na papierze. Potrzebujemy egzekwowania tych przepisów i musimy się upewnić, że pracownicy znają swoje prawa i wiedzą, jak z nich korzystać.

 3. Jan
  24 czerwca 2022 @ 16:42

  Super, że została przyjęta ustawa, która usuwa te nieprawdziwe informacje. Doceniam wysiłki inspektoratu pracy na rzecz przestrzegania zasad państwa prawa.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy