Skip to content

Jaki rodzaj danych gromadzi CEIDG?

Spis treści

CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) to scentralizowana baza informacji o przedsiębiorcach (osobach fizycznych) prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Zawiera informacje wyłącznie o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz o osobach będących wspólnikami spółek osobowych. Nie ma w niej informacji o podmiotach posiadających osobowość prawną.

Zasoby bazy CEIDG są publicznie dostępne – w wersji elektronicznej przez przeglądarkę internetową pod adresem ceidg.gov.pl.

Informacje o każdym nowo założonym przedsiębiorstwie trafiają do centralnego rejestru – rejestracja firmy w CEIDG jest pierwszym krokiem do założenia działalności gospodarczej (z wyjątkiem spółek osobowych i kapitałowych, które są rejestrowane w KRS, a nie w CEIDG).

Gromadzone dane są podzielone na następujące kategorie:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • numery REGON i NIP,
 • pełna nazwa firmy,
 • dane kontaktowe (udostępniane za zgodą przedsiębiorcy): adres e-mail, adres strony internetowej, numer telefonu,
 • miejsce prowadzenia działalności oraz adres do doręczeń,
 • obywatelstwo przedsiębiorcy.

CEIDG jest bazą danych wszystkich zarejestrowanych firm i przedsiębiorców. Jest to nie tylko rejestr informacji, ale także platforma służąca do weryfikacji kontrahentów poprzez sprawdzenie aktualności ich danych (np. potwierdzenie, że podmiot nie został zawieszony, nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub sprawdzenie zgodności danych podawanych w kontaktach biznesowych). Dostęp do tych informacji jest bezpłatny i otwarty. Jednocześnie platforma udostępnia wzory wniosków, w tym najważniejszy z nich – CEIDG-1, który służy zarówno do rejestracji nowego przedsiębiorcy, jak i do wnioskowania o zmianę informacji już dostępnych w bazie.

Zasady funkcjonowania CEIDG reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Baza CEIDG jest obecnie administrowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (dawniej Ministerstwo Gospodarki).

3 komentarze

 1. Natalia
  20 czerwca 2022 @ 13:33

  Bardzo dobrze, że CEIDG gromadzi takie dane, wszystko jest znane w jednym miejscu.

  Skróci to czas rejestracji działalności gospodarczej i wydawania zaświadczeń.

 2. Grażyna
  20 czerwca 2022 @ 13:44

  Gromadzenie danych za pośrednictwem CEIDG jest bardzo ważne. Konieczne jest posiadanie jednego miejsca, w którym gromadzone są wszystkie dane, tak aby można je było analizować i wykorzystywać do celów badawczych.

 3. Aleksander
  20 czerwca 2022 @ 13:45

  To bardzo dobrze, że CEIDG gromadzi takie dane, wszystko wiadomo w jednym miejscu.

  Nie mam jednak pewności, czy te dane są zbierane za zgodą użytkownika.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Natalia
  20 czerwca 2022 @ 13:33

  Bardzo dobrze, że CEIDG gromadzi takie dane, wszystko jest znane w jednym miejscu.

  Skróci to czas rejestracji działalności gospodarczej i wydawania zaświadczeń.

 2. Grażyna
  20 czerwca 2022 @ 13:44

  Gromadzenie danych za pośrednictwem CEIDG jest bardzo ważne. Konieczne jest posiadanie jednego miejsca, w którym gromadzone są wszystkie dane, tak aby można je było analizować i wykorzystywać do celów badawczych.

 3. Aleksander
  20 czerwca 2022 @ 13:45

  To bardzo dobrze, że CEIDG gromadzi takie dane, wszystko wiadomo w jednym miejscu.

  Nie mam jednak pewności, czy te dane są zbierane za zgodą użytkownika.

Dodaj komentarz

Popularne wpisy